The modular influence of the epithalamine and epitalon on the functional morphology of the spleen. Bulletin of experimental biology and medicine. V.V. Yuzhakov, V.V. Havinson, V.V. Popuchiev, I.M. Kvetnoy, S.S. Konovalov.

11/2001.

Doctor
S. S. Konovalov