Paracrine hormonal regulation of proliferative activity of thymocytes in postnatal ontogeny. V. Polyakova, I. Kvetnoy, S. Konovalov.

Third Congress of Immunologists of the Russian Federation, 2004.

Doctor
S. S. Konovalov